(BĐT) - Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau đang trong thời gian lựa chọn nhà thầu thực hiện 3 gói thầu xây lắp chính thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu qua sông Ông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
Cầu qua sông Ông Đốc có chiều dài dự kiến 1,422 km. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cầu qua sông Ông Đốc có chiều dài dự kiến 1,422 km. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Gói thầu số 33 Xây dựng phần cầu nhịp chính (giá gói thầu 175,183 tỷ đồng); Gói thầu số 34 Xây dựng phần đường dẫn đầu cầu và cầu dẫn phía M1 (giá gói thầu 120,633 tỷ đồng) và Gói thầu số 35 Xây dựng phần đường dẫn đầu cầu và cầu dẫn phía M2 (giá gói thầu 159,512 tỷ đồng), được đấu thầu rộng rãi, không qua mạng, dự kiến mở thầu vào ngày 20 và 21/7/2021.

Cầu qua sông Ông Đốc có chiều dài dự kiến 1,422 km, với tổng mức đầu tư 638,694 tỷ đồng. Công trình sau khi hoàn thành sẽ kết nối trục đường ven biển Tây Cà Mau với trục đường Đông - Tây của Tỉnh, kết nối với đường ven biển của các tỉnh lân cận.