(BĐT) - Ngày 6/9 tới, Công ty CP Xây dựng 47 (mã chứng khoán: C47) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 936.107 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5%. Nguồn vốn thực hiện là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty.

Đồng thời, Công ty sẽ phát hành hơn 1,87 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:1. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng là từ thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2020.

Được biết, tính đến cuối năm 2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty là 22,49 tỷ đồng, ngoài ra doanh nghiệp còn 32,68 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 56,87 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Theo báo cáo tài chính quý II/2021, kết thúc 6 tháng đầu năm, C47 ghi nhận doanh thu đạt 560,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 17,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,6% và 29,5% so với cùng kỳ năm trước.