Lợi nhuận sau thuế (tính lãi/lỗ theo thị trường) năm 2019 kế hoạch đạt 128 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CTCK Bảo Việt - BVSC (HoSE: BVS), năm 2018, công ty đạt 548 tỷ đồng tổng doanh thu, vượt 8,7% kế hoạch, trong đó, doanh thu đã thực hiện là 464 tỷ đồng, vượt 2,25% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện (không tính lãi/lỗ theo thị trường) đạt 131,7 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch và tăng 16,6% so với năm trước.

Năm 2019, công ty đặt kế hoạch đạt 510 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm 6,9% so với 2018. Lợi nhuận sau thuế (tính lãi/lỗ theo thị trường) đạt 128 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế thực hiện chỉ đạt 126 tỷ đồng, giảm 4,3% so với năm trước.

Kế hoạch 2019 của công ty dựa trên cơ sở VN-Index trung bình dao động quanh biên độ 950 - 990 điểm với giá trị giao dịch trung bình/phiên đạt khoảng 5.000 tỷ đồng.

Quý I, BVSC đạt 103,6 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 18% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 1,78% xuống mức 29,4 tỷ đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ là 7%. HĐQT đề xuất chi bổ sung cổ tức tỷ lệ 3% trên mệnh giá cổ phần. Trong khi đó, tỷ lệ cổ tức năm 2019 được HĐQT đưa ra tối thiểu 10% bằng tiền.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của BVSC sẽ diễn ra vào 13h30 ngày 20/6 tại Khách sạn Mường Thanh, số 78 phố Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo NDH