(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) hạ tầng đô thị TP.HCM (bên mời thầu) vừa tổ chức mở hồ sơ đề xuất về tài chính Gói thầu số 16 Xây lắp 2 từ K3+311 đến K6+650. Dù được mở thầu song song với Gói thầu số 16, nhưng Gói thầu số 15 Xây lắp 1 từ K0+000 đến K3+311 vẫn chưa có kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.
Dự án Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi, Quận 8, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè (TP.HCM) có phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân. Ảnh: Tiên Giang

Dự án Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi, Quận 8, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè (TP.HCM) có phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân. Ảnh: Tiên Giang

Đây là hai gói thầu xây lắp lớn thuộc Dự án Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi, Quận 8, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè (TP.HCM).

Liên danh 4 nhà thầu lọt vào vòng đánh giá đề xuất về tài chính

Trước đó, ngày 28/10/2019, Gói thầu số 16 đã được mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật. Gói thầu này thu hút 23 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu (HSMT). Đến thời điểm đóng thầu, chỉ có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) đúng quy định, gồm: Liên danh Công ty TNHH Lam Vũ - Công ty TNHH Nam Khánh; Liên danh Công ty CP Xây dựng Thương mại Thới Bình - Công ty CP Xây lắp thủy sản II; Liên danh Công ty CP Xây dựng Trung Nam 18 E&C - Công ty CP Tập đoàn Quang Phúc - Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18.

Về thời gian thực hiện hợp đồng, Liên danh Công ty CP Xây dựng Trung Nam 18 E&C - Công ty CP Tập đoàn Quang Phúc - Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18 có thời gian là 660 ngày, trong khi 2 nhà thầu còn lại đều là 720 ngày.

Ngày 24/2/2020, Bên mời thầu đã có quyết định phê duyệt danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 16. Liên danh Công ty CP Xây dựng Trung Nam 18 E&C - Công ty CP Tập đoàn Quang Phúc - Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18 là nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và lọt vào bước đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính.

Theo biên bản mở hồ sơ đề xuất về tài chính, điểm kỹ thuật của liên danh nói trên là 93/100. Thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất về tài chính là 180 ngày kể từ ngày 28/10/2019. Giá dự thầu của Liên danh là 581,575 tỷ đồng, không có thư giảm giá kèm theo. 

Sắp có kết quả đánh giá về kỹ thuật Gói thầu số 15

Gói thầu số 15 Xây lắp 1 từ K0+000 đến K3+311 có giá trị bảo đảm dự thầu là 11 tỷ đồng, thu hút 23 nhà thầu mua HSMT. Đến thời điểm đóng thầu, có 4 nhà thầu nộp HSDT đúng quy định, gồm: Liên danh Công ty CP Xây dựng Thương mại Thới Bình - Công ty CP Xây lắp thủy sản II; Liên danh Công ty TNHH Lam Vũ - Công ty TNHH Nam Khánh; Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn - Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng - Công ty CP Tập đoàn Quang Phúc - Công ty CP Xây dựng Trung Nam 18 E&C; Liên danh Công ty CP Đại Thiên Trường - Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn - Công ty CP Đầu tư xây dựng Đại An - Công ty CP Công trình đường thủy Vinawaco.

Trao đổi với Báo Đấu thầu, ông Trần Như Quốc Bảo, Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD hạ tầng đô thị TP.HCM cho biết: “Gói thầu số 15 đang được rà soát, thẩm định lại báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật. Bên mời thầu cố gắng sớm có quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng kỹ thuật để thực hiện các bước tiếp theo. HSMT có quy định hiệu lực của HSDT là 180 ngày, đến nay vẫn trong thời gian có hiệu lực. Tuy nhiên, nếu xảy ra khả năng xấu nhất là quá trình phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng kỹ thuật phải kéo dài, chúng tôi sẽ yêu cầu các nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSDT”.

Về tiến độ chung của Dự án, Bên mời thầu cho biết, Dự án Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi, Quận 8, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè có phạm vi rộng, trải dài nhiều quận huyện và ảnh hưởng đến nhiều hộ dân. Do đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ phức tạp, tốn nhiều công sức, thời gian. Chủ đầu tư sẽ cùng với UBND các quận, huyện có dự án đi qua tiến hành song song hai bước thi công và giải phóng mặt bằng. Với đặc thù các dự án như thế này, áp lực tiến độ là rất lớn và không thể bị động chờ có mặt bằng sạch mới tổ chức thi công. Có mặt bằng đến đâu nhà thầu sẽ triển khai ngay đến đó. Dự án sẽ sớm được triển khai trong thời gian tới.