“Bớt xén” đất công cộng, dự án khu dân cư tại Quảng Nam gặp khó

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tự ý điều chỉnh quy hoạch theo hướng giảm diện tích đất công cộng, bổ sung diện tích đất thương mại - dịch vụ tại Dự án Khu dân cư Tây Khương, UBND huyện Duy Xuyên đã bị Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Quảng Nam "tuýt còi".
Một góc huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Một góc huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Theo hồ sơ Dự án, tháng 2/2018, UBND huyện Duy Xuyên phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu dân cư Tây Khương, thị trấn Nam Phước và xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên. Tổng diện tích đất quy hoạch là 3,53 ha, trong đó, đất công trình công cộng là 4.266 m2; đất ở chia lô liền kề là 13.612 m2; đất công viên cây xanh, thảm cỏ là 1.127 m2; đường giao thông, mương kỹ thuật là 16.264 m2, không có đất thương mại - dịch vụ.

Tháng 11/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án. Nhà đầu tư là Liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phát triển Quảng Nam - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DHTC.

Tuy nhiên, ngày 4/8/2022, UBND huyện Duy Xuyên ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và Quy định quản lý kèm theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) Khu dân cư Tây Khương; ngày 24/8/2022 ban hành quyết định thu hồi đất. Tổng diện tích quy hoạch sau điều chỉnh là 3,34 ha. Trong đó, đất công trình công cộng là 1.316 m2 (giảm 2.950 m2 so với Nghị quyết của HĐND tỉnh); đất thương mại - dịch vụ là 2.541 m2 (bổ sung sau điều chỉnh); đất ở chia lô liền kề là 12.740 m2; đất công viên cây xanh, thảm cỏ là 1.293 m2; đường giao thông, mương kỹ thuật là 15.466 m2.

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam, việc điều chỉnh quy hoạch và bổ sung diện tích đất thương mại - dịch vụ là không phù hợp quy hoạch được HĐND Tỉnh thông qua trước đó. Sở KH&ĐT đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND huyện Duy Xuyên không điều chỉnh giảm không gian, phạm vi, quy mô đất công cộng, mốc chỉ giới xây dựng... của các dự án. Trường hợp thật sự cần thiết phải điều chỉnh, UBND Tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND Tỉnh báo cáo HĐND Tỉnh xem xét, quyết định đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phản hồi ý kiến của Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Duy Xuyên cho biết, sẽ phối hợp hướng dẫn, đôn đốc Chủ đầu tư Dự án rà soát quy hoạch chi tiết và các quy hoạch có liên quan để tổ chức điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) theo hướng tăng diện tích đất công cộng, cây xanh... nhằm đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất theo yêu cầu tại Khoản 7 Điều 2 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND Tỉnh và phù hợp với quy hoạch chung thị trấn Nam Phước.

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo UBND huyện Duy Xuyên hoàn tất thủ tục đối với đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Dự án Khu dân cư Tây Khương, đảm bảo các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của HĐND Tỉnh và UBND Tỉnh.

“Sở đang chờ báo cáo điều chỉnh quy hoạch của UBND huyện Duy Xuyên, ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh, HĐND Tỉnh để có cơ sở tham mưu UBND Tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đúng quy định pháp luật”, Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết.

Chuyên đề