Bột giặt LIX: Lợi nhuận giảm nhẹ trong quý III

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Bột giặt LIX (mã chứng khoán: LIX) công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu và lợi nhuận giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong quý III/2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 649,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 47,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 1,2% và 0,4% so với quý III/2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 23,4% về còn 20,8%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt 2.219,2 tỷ đồng doanh thu và 159,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 19,8% và 21,4% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Được biết, trong năm nay, Công ty đặt kế hoạch doanh thu khoảng 2.772 tỷ đồng, tăng 10% và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ 2% lên 230 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 88% chỉ tiêu lợi nhuận.

Chuyên đề