Bộ Xây dựng lấy ý kiến về dự thảo thông tư hợp đồng xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về hợp đồng xây dựng.
 Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thông tư này hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hợp đồng xây dựng; công bố và hướng dẫn sử dụng mẫu hợp đồng thi công xây dựng, mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng, mẫu hợp đồng EPC. Thông tư áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và hợp đồng xây dựng dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự thảo Thông tư hướng dẫn cụ thể nhiều nội dung: hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng; điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng; điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng; điều chỉnh biện pháp thi công, nguồn gốc xuất xứ, chủng loại vật tư, thiết bị, xử lý bất khả kháng… Dự thảo Thông tư cũng hướng dẫn các trường hợp, thủ tục, trình tự, phương pháp điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng…

Chuyên đề