(BĐT) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định đối với các gói thầu, dự án bị ảnh hưởng của giá cát biến động lớn trong thời gian vừa qua.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Bộ Xây dựng cho biết căn cứ theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng, thì việc điều chỉnh đơn giá và giá thực hiện hợp đồng chỉ áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian. Việc điều chỉnh không áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng trọn gói. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Thời gian qua, giá vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát, đã có nhiều biến động, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng, tiến độ của các dự án đầu tư, xây dựng. Nhiều địa phương đã có văn bản đề nghị tháo gỡ khó khăn đối với các hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định.