(BĐT) - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 2850/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, địa phương nhằm hướng dẫn việc mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo đó, các đơn vị, địa phương không sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại để mua sắm xe ô tô. Chỉ với dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài có hiệp định đã được ký kết quy định cụ thể về chủng loại, số lượng, mức giá mua xe ô tô thì việc mua xe phục vụ hoạt động của dự án thực hiện theo hiệp định. Việc mua sắm xe ô tô từ nguồn vốn đối ứng (thuộc nguồn vốn chi đầu tư) của dự án sử dụng vốn vay nước ngoài thực hiện theo quy định.

Với việc mua sắm xe ô tô phục vụ công tác, trong khi chờ Chính phủ ban hành nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, lãnh đạo ngành tài chính cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án không thực hiện mua sắm xe theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại các quyết định trước ngày 1/1/2018.