Bộ Tài chính chấn chỉnh các doanh nghiệp thẩm định giá

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp thẩm định giá (TĐG), nhắc nhở các doanh nghiệp chấp hành quy định pháp luật về TĐG.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về TĐG, năm 2022, Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành pháp luật về TĐG của 15 doanh nghiệp TĐG. Trên cơ sở kết quả việc chấp hành quy định của pháp luật về TĐG của các doanh nghiệp, Bộ Tài chính thấy rằng, về cơ bản, các doanh nghiệp được kiểm tra đã chấp hành các quy định về quản lý hoạt động TĐG và Tiêu chuẩn TĐG Việt Nam.

Các doanh nghiệp đã được kiểm tra trong các năm trước đây cũng đã có ý thức chấp hành pháp luật về TĐG tốt hơn, các thiếu sót trước đây cơ bản được khắc phục mặc dù vẫn còn những tồn tại cần tiếp tục khắc phục để nâng cao chất lượng hoạt động TĐG.

Một số doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về TĐG (như không thông báo cho Bộ Tài chính khi thay đổi danh sách thẩm định viên; không thực hiện đúng quy trình TĐG; không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, đồng thời không trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp, phát hành Chứng thư TĐG hoặc Báo cáo TĐG không có đủ các thông tin cơ bản theo hướng dẫn tại Tiêu chuẩn TĐG Việt Nam) đều đã được lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và tiến hành xử phạt theo quy định.

Theo Cục Quản lý giá, một số doanh nghiệp còn tồn tại, thiếu sót cần được chấn chỉnh trong thời gian tới. Nguyên nhân chính của những thiếu sót này chủ yếu là do doanh nghiệp chưa quán triệt tốt việc thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về TĐG, đặc biệt là việc cập nhật kịp thời các quy định mới, mặc dù các thẩm định viên đều đã có giấy chứng nhận tham gia các lớp cập nhật kiến thức. Một số doanh nghiệp chưa thực hiện tốt việc kiểm soát, kiểm tra nội bộ hoạt động TĐG tại doanh nghiệp.

Cục Quản lý giá cũng cho biết, một số thẩm định viên còn thiếu kinh nghiệm TĐG, hiểu biết chưa sâu về tài sản TĐG và thị trường của tài sản TĐG nên chưa có những đánh giá, biện luận cần thiết trong quá trình TĐG để có kết luận phù hợp về giá trị của tài sản TĐG.

Về phương pháp TĐG cũng vẫn còn một số thiếu sót, như đối với phương pháp chi phí, số liệu trước khi đưa vào tính toán chi phí thay thế/chi phí tái tạo chưa chi tiết; việc điều chỉnh các chi phí/đơn giá do các cơ quan có thẩm quyền quy định từ các năm trước về thời điểm TĐG còn chưa đầy đủ hoặc chưa nêu cụ thể nguồn thông tin, thời điểm thu thập số liệu về chi phí/đơn giá tại hồ sơ; biện luận sơ sài bằng chứng khi đánh giá tỷ lệ hao mòn của công trình xây dựng; việc minh chứng xác định tuổi đời hiệu quả, tuổi đời kinh tế chưa chi tiết…

Do đó, tại văn bản này, Bộ Tài chính yêu cầu tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp TĐG nhận rõ những tồn tại, thiếu sót trên đối chiếu với tình hình hoạt động của doanh nghiệp mình để nghiêm khắc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh kịp thời.

Chuyên đề