Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu cải tạo đường sắt Hà Nội – Vinh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM (tổng mức đầu tư là 811 tỷ đồng).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Dự án được bổ sung 3 gói thầu xây lắp, gồm: Gói thầu XL-HNV2-01 Cải tạo, nâng cấp đoạn Km19+850 - Km140+478, từ TP. Hà Nội đến tỉnh Thanh Hóa (260,991 tỷ đồng); Gói thầu XL-HNV2-02 Xây dựng cầu đường bộ trên Quốc lộ 45 vượt đường sắt tại Km187+950 thuộc tỉnh Thanh Hóa (158,648 tỷ đồng); Gói thầu XL-HNV2-03 Cải tạo, nâng cấp đoạn Km140+478 - Km299+100, từ tỉnh Thanh Hóa đến Nghệ An (275,092 tỷ đồng). Ba gói thầu đều được đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng từ quý IV/2022 đến quý II/2023.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu còn có 3 gói thầu tư vấn giám sát, 1 gói thầu kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành và 2 gói thầu tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán, thi công rà phá bom mìn; giám sát thi công.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư