(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 5197/VPCP-KTTH về một số giải pháp thu ngân sách trong năm 2021 nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19.
Tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ các giải pháp chính sách hỗ trợ đã thực hiện, xác định sự cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm chính sách phát huy hiệu quả cao nhất. Ảnh: Song Lê

Tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ các giải pháp chính sách hỗ trợ đã thực hiện, xác định sự cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm chính sách phát huy hiệu quả cao nhất. Ảnh: Song Lê

Tại văn bản này, Văn phòng Chính phủ truyền đạt một số ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về một số giải pháp về thu ngân sách trong năm 2021 nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19 do Bộ Tài chính đề xuất.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đồng ý đề xuất về sự cần thiết bổ sung các giải pháp tiếp theo để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19.

Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan, trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất Khóa XV, khẩn trương hoàn thiện đề xuất ban hành (các) văn bản pháp luật phù hợp theo trình tự thủ tục rút gọn về các giải pháp tiếp theo hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19 theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/8/2021 để trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong đó cần tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ các giải pháp chính sách hỗ trợ đã thực hiện vừa qua, trên cơ sở đó, xác định sự cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung về đối tượng thụ hưởng, nội dung chính sách, thời hạn thực hiện... bảo đảm các chính sách phát huy hiệu quả cao nhất, hỗ trợ kịp thời cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời lưu ý lấy đủ ý kiến các đối tượng chịu tác động của chính sách.

Các bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để triển khai, hoàn thành nhiệm vụ nêu trên, bảo đảm thời hạn, chất lượng.