(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa  có Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015 - 2020 giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Uỷ ban sẽ thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp được giao quản lý; đầu tư, giám sát sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định. Đồng thời, phối hợp với Chính phủ, Thủ tướng thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu theo quy định…

Trước đó, Thủ tướng đã có quyết định thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tại quyết định này, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm tổ trưởng tổ công tác; ông Nguyễn Hoàng Anh làm Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tổ phó thường trực.