Bộ Kế hoạch và Đầu tư thúc đẩy tiến độ và chất lượng quy hoạch

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi các bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đến nay có 106/111 quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã thẩm định xong, trong đó 82 quy hoạch đã được phê duyệt. Ảnh: Lê Tiên
Đến nay có 106/111 quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã thẩm định xong, trong đó 82 quy hoạch đã được phê duyệt. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, đối với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt, quy hoạch tỉnh đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt, đề nghị các bộ, UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức công bố, công khai quy hoạch; khẩn trương rà soát, chỉnh lý hồ sơ, bảo đảm thống nhất với quyết định được phê duyệt; khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch.

Đối với các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng đã thẩm định xong, đề nghị các bộ khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định trước ngày 30/6/2024. Đối với các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng đã trình thẩm định, đề nghị khẩn trương tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định trước ngày 30/6/2024.

Đối với các quy hoạch tỉnh đã thẩm định xong, đề nghị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định trước ngày 30/6/2024. Đối với quy hoạch tỉnh chưa trình thẩm định, đề nghị khẩn trương tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định trước ngày 30/6/2024.

Đến nay có 106/111 quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã thẩm định xong, trong đó 82 quy hoạch đã được phê duyệt (bao gồm quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, 21 quy hoạch ngành quốc gia, 1 quy hoạch vùng và 58 quy hoạch tỉnh).

Chuyên đề