(BĐT) - Chiều ngày 11/10/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương là báo cáo viên tại Hội nghị.
Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu tại điểm cầu Trụ sở 6B Hoàng Diệu. Ảnh: Bích Thảo

Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu tại điểm cầu Trụ sở 6B Hoàng Diệu. Ảnh: Bích Thảo

Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 2 điểm cầu (tại Trụ sở 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội và tại Trụ sở Tổng cục Thống kê, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội) kết nối với Hội nghị trực tuyến.

Phát biểu tại điểm cầu Trụ sở 6B Hoàng Diệu, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc tại Thủ đô Hà Nội sáng ngày 4/10/2021. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng như: tình hình phòng, chống đại dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng ngày 7/10/2021, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã bế mạc.

Tại Hội nghị trực tuyến, đồng chí Lại Xuân Môn đã thông báo đến các đại biểu tham dự những kết quả, nội dung mà Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã nhất trí thông qua. Theo đó, Trung ương thống nhất nhận định, năm 2021 - năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bên cạnh thuận lợi, nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có một số chuyển biến tích cực trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được giữ vững, cơ bản bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ cấp bách khác... Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, Trung ương cũng chỉ rõ những khó khăn, thách thức mới đang đặt ra, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục; phân tích làm rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đối chiếu, phân tích khả năng hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2021. Ban Chấp hành Trung ương cũng cơ bản tán thành nội dung báo cáo về tình hình phòng, chống dịch Covid-19; quan điểm, chủ trương và giải pháp về phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Đồng chí Lại Xuân Môn cho biết, trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra, bám sát với tình hình thực tiễn, nhất là tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta trong thời gian tới, Trung ương xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất; các định hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện cụ thể cho năm 2022, bảo đảm bám sát thực tiễn, có tính khả thi cao, đáp ứng được yêu cầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước hằng năm, gắn với việc phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh và thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương. Ban Chấp hành Trung ương thống nhất xác định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được toàn Đảng, toàn dân ủng hộ, đồng tình, đánh giá cao. Tuy nhiên, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, có mặt, có lúc, có bộ phận còn diễn biến phức tạp, tinh vi hơn. Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này; kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được trong 9 tháng qua; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.