(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 2 tân Thứ trưởng ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng

Cụ thể, tại Quyết định số 288/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông Vũ Đại Thắng sinh năm 1975, quê quán Hà Nội. Ông Vũ Đại Thắng từng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước khi được luân chuyển về Hà Nam.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 2 tân Thứ trưởng ảnh 2

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh

Tại Quyết định số 289/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Quang Mạnh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê quán Hà Nội. Ông Lê Quang Mạnh từng trải qua các chức vụ: Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.