Bộ GTVT đồng ý tách đoạn qua Bình Phước khỏi cao tốc TP.HCM - Chơn Thành

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Bình Phước được ủng hộ việc đứng ra đầu tư 7,1 km cao tốc TP.HCM - Chơn Thành qua địa bàn thành dự án độc lập, sử dụng vốn đầu tư công.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Công văn số 5749/BGTVT-CĐCTVN gửi Văn phòng Chính phủ tham gia ý kiến về phương án, phương thức thực hiện Dự án đường cao tốc TP.HCM - Chơn Thành.

Đây là lần thứ 2 trong vòng nửa tháng qua, Bộ GTVT bày tỏ ý kiến về phương án, phương thức thực hiện Dự án đường cao tốc TP.HCM - Chơn Thành theo đề xuất của UBND tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Bộ GTVT cho biết, UBND tỉnh Bình Phước có văn bản số gửi UBND tỉnh Bình Dương thống nhất kiến nghị Thủ tướng cho phép tách khoảng 7,1 km Dự án đường cao tốc TP.HCM - Chơn Thành trên địa phận tỉnh Bình Phước thành dự án độc lập.

Sau đó, ngày 25/5, UBND tỉnh Bình Phước có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ nêu vấn đề trên. Như vậy, phương án tách 7,1 km thành dự án độc lập để triển khai đã có ý kiến thống nhất của các địa phương.

Về nguồn vốn để bảo đảm thực hiện, theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương tại Văn bản số 2138/UBND-KT ngày 9/5/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cơ bản thống nhất báo cáo Chính phủ chủ trương bố trí khoảng 5.000 tỷ đồng cho toàn bộ Dự án cao tốc TP.HCM - Chơn Thành, trong đó có 1.000 tỷ đồng hỗ trợ cho đoạn 7,1 km trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Ngày 25/5, UBND tỉnh Bình Phước báo cáo đang hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án để trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ họp giữa năm 2023.

Trên cơ sở đó, Bộ GTVT cho rằng, việc tách đoạn qua tỉnh Bình Phước thành dự án độc lập sẽ lợi thế hơn do huy động được nguồn lực tham gia của địa phương, bảo đảm thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và chủ động nguồn cung cấp vật liệu để thực hiện dự án.

Đồng thời nâng cao hiệu quả tài chính, tính hấp dẫn đầu tư theo phương thức PPP đối với đoạn qua tỉnh Bình Dương.

“Đây cũng là thực tiễn được Thủ tướng quyết định áp dụng đối với một số dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc như tuyến Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình, Tuyên Quang - Hà Giang…”, Bộ GTVT nêu quản điểm.

Về việc tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập đối với đoạn qua tỉnh Bình Dương, Bộ GTVT cho biết, tại Văn bản số 2138/UBND-KT ngày 9/5/2023, UBND tỉnh Bình Dương đề xuất phương án tách công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua tỉnh Bình Dương với tổng chi phí khoảng 7.388 tỷ đồng thành dự án độc lập và triển khai theo hình thức đầu tư công; đối với cấu phần xây dựng còn lại triển khai theo phương thức PPP với sơ bộ tổng mức đầu tư 8.808 tỷ đồng.

Ngày 31/5, UBND tỉnh Bình Dương cho rằng, việc tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập sẽ giúp địa phương chủ động thực hiện, đảm bảo thuận lợi cho công tác triển khai dự án BOT, khi hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thì công tác giải phóng mặt bằng cũng đã cơ bản hoàn thành, đồng thời phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công.

“Vì vậy Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bình Dương xem xét, rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu tư PPP và các quy định pháp luật liên quan, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định…”, Bộ GTVT cho hay.

Chuyên đề