(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa chính thức có ý kiến bằng văn bản đối với đề xuất triển khai dịch vụ thu phí tự động không dừng công nghệ RFID của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).
VietinBank đã triển khai công nghệ thu phí không dừng tại một số trạm thu phí khu vực miền Trung, miền Nam. Ảnh: Lê Tuyết

VietinBank đã triển khai công nghệ thu phí không dừng tại một số trạm thu phí khu vực miền Trung, miền Nam. Ảnh: Lê Tuyết

Văn bản số 5187/BGTVT-ĐTCT của Bộ GTVT nêu rõ: Theo quy định tại Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg, nhà cung cấp dịch vụ thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ là đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn để đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thu giá điện tử tự động không dừng nhằm cung cấp dịch vụ thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ. Tuy nhiên, hiện nay VietinBank chưa được Bộ GTVT lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện Dự án Thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tự động không dừng, nên đề xuất được triển khai ngay dịch vụ thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ không dừng công nghệ RFID tại các trạm do VietinBank tài trợ vốn, các trạm đang triển khai dịch vụ thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ không dừng hợp tác với VietinBank là không đủ cơ sở để chấp thuận, không tuân thủ đúng Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg.

Trước đó, Bộ GTVT giao Liên danh VietinBank và Công ty CP Đầu tư Đèo Cả lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tự động không dừng đối với các trạm thu phí thuộc khu vực miền Trung, miền Nam và do VietinBank tài trợ vốn. Sau khi báo cáo này được phê duyệt, Bộ GTVT sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP. Vì vậy, Bộ GTVT cho rằng, Liên danh VietinBank - Đèo Cả có thể tham gia dự thầu với tư cách là nhà đầu tư lập đề xuất dự án.