(BĐT) - Bộ Công Thương vừa có Chỉ thị yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng quy định về việc thực hiện kê khai, công khai bản kê khai, xác minh, xử lý về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016. 
Việc công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của các thành viên quản lý thuộc các DN như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam... luôn được dư luận quan tâm. Ảnh: Tường Lâm

Việc công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của các thành viên quản lý thuộc các DN như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam... luôn được dư luận quan tâm. Ảnh: Tường Lâm

Thanh tra Bộ Công Thương được giao làm đầu mối thanh tra, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo công tác minh bạch tài sản, thu nhập của các thành viên.

Bộ Công Thương hiện đang chủ quản nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực quan trọng về công nghiệp, khai khoáng, năng lượng... Việc công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của các thành viên quản lý thuộc các DN như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam luôn được dư luận quan tâm.