Bộ Công Thương vừa loại khỏi quy hoạch 12 dự án thép với tổng công suất 6,52 triệu tấn phôi vuông và 1,35 triệu tấn gang, sắt xốp.
Bộ Công Thương loại bỏ 12 dự án thép

Lý do loại bỏ các dự án là do địa phương đề nghị loại bỏ, chưa có chủ đầu tư, năng lực chủ đầu tư kém, không thuộc phạm vi quy hoạch, nguồn nguyên liệu không bảo đảm hoặc chủ đầu tư không thực hiện.

Dự án lớn nhất trong số 12 dự án bị loại khỏi quy hoạch là dự án mở rộng dự án gang thép Thái Nguyên giai đoạn 3 do Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên làm chủ đầu tư với quy mô 1 triệu tấn gang, sắt xốp/năm và 1 triệu tấn phôi vuông/năm.

Bộ Công Thương đã xếp loại dự án này thuộc diện “năng lực chủ đầu tư kém”.

Trước đó, khi đưa ra dự thảo lần 2 “Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hệ thống sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035", Bộ Công Thương ghi nhận hiện công suất thiết kế của ngành thép cả nước khoảng 12,57 triệu tấn gang, sắt xốp được luyện từ lò cao, lò điện, khoảng 12,31 triệu tấn phôi thép các loại.

Bộ Công Thương cũng vừa giới thiệu toàn văn Dự thảo trên để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cũng như người dân trong và ngoài nước để tiếp tục chỉnh sửa và hoàn chỉnh.

Theo chinhphu.vn