Bộ Công Thương: Không để thiếu than, thiếu nhiên liệu phục vụ cho sản xuất điện

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trước diễn biến thời tiết cực đoan vào mùa hè, tại buổi làm việc về kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia cuối tuần vừa qua, lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị không để thiếu than, thiếu nhiên liệu phục vụ cho sản xuất điện.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện kế hoạch cung cấp điện và cung cấp than phục vụ cho phát điện đã được Bộ phê duyệt và các chỉ đạo của Bộ, mục tiêu cao nhất là đảm bảo cung cấp điện cho đất nước.

Bằng mọi cách không được để thiếu than, thiếu nhiên liệu phục vụ cho sản xuất điện, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 2/12/2019 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện.

Cùng với việc tích cực, chủ động khắc phục các nguyên nhân khách quan do thời tiết, khí hậu, Bộ Công Thương lưu ý các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện các giải pháp điều hành hiệu quả.

Bộ Công Thương lưu ý Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tập trung mọi nỗ lực trong vận hành hệ thống điện, có giải pháp cấp bách, trong bất cứ hoàn cảnh nào, hệ thống điện quốc gia phải được đảm bảo, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu thiết yếu của đời sống sản xuất, kinh doanh của người dân.

Bộ Công Thương yêu cầu ngành điện đẩy mạnh việc giải tỏa công suất và tính sẵn sàng của các nhà máy điện, khẩn trương khắc phục các sự cố nguồn điện, lưới điện. Tiết kiệm mọi chi phí để phục vụ nhu cầu nhiên liệu sơ cấp phục vụ cho các nhà máy điện, cũng như khẩn trương đàm phán và huy động các nhà máy điện đã sẵn sàng phát điện trong đó có các nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp nhằm tăng công suất cho hệ thống điện cũng như đẩy nhanh việc mua bán điện với các dự án nhập khẩu điện đã ký kết.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam chỉ đạo, đôn đốc khắc phục sự cố và sớm đưa vào vận hành các tổ máy phát điện, đảm bảo vận hành tin cậy, ổn định các nhà máy điện để đảm bảo cung cấp điện toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với EVN và các vị có liên quan về việc cung cấp khí, cung cấp than cho các nhà máy điện theo đúng Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2023 và hợp đồng mua bán khí, hợp đồng mua bán than đã ký giữa các bên, xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng phù hợp, tăng cường khai thác, nhập khẩu không để xảy ra việc thiếu khí, thiếu than cho sản xuất điện.

Chuyên đề