Bộ Công Thương vừa bãi bỏ 15 và đơn giản hóa 108 thủ tục hành chính (TTHC) trong tổng số 443 TTHC thuộc phạm vi quản lý của mình.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực quản lý nhà nước năm 2017.

Cụ thể, Bộ bãi bỏ 15, đơn giản hóa 108 TTHC trong tổng số 443 TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Các lĩnh vực đơn giản hóa gồm: Lĩnh vực kiểm tra chất lượng thép sản xuất, nhập khẩu (5 TTHC); thương mại quốc tế (3); công nghiệp nặng (2); kinh doanh phân bón (7); kinh doanh tiền chất công nghiệp (1); hóa chất (11); điện lực (2); sản xuất, kinh doanh thuốc lá (6); kinh doanh khí (18); năng lượng (4); an toàn thực phẩm (12); sản xuất, kinh doanh rượu (19); kinh doanh xăng dầu (15); đánh giá sự phù hợp (4); xúc tiến thương mại (5); xuất, nhập khẩu (8); quản lý cạnh tranh (1).

Việc xóa bỏ và đơn giản hóa các TTHC này nằm trong nỗ lực chung của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hướng tới một Chính phủ kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách TTHC nói riêng là lĩnh vực được coi trọng hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, gắn công tác xây dựng thể chế với công tác xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật; bảo đảm các quy định, TTHC được thực thi thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước.

Trước đó, Bộ Công Thương cũng đã triển khai cắt giảm một số TTHC như bãi bỏ việc kiểm tra formaldehyte và amin thơm đối với hàng dệt may; sửa đổi danh mục sản phẩm, hàng hóa có nguy cơ gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; sửa đổi quy định về dán nhãn năng lượng...

Theo chinhphu.vn