(BĐT) - UBND tỉnh Bình Thuận vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rộng 67ha sang mục đích phi nông nghiệp để thực hiện 2 dự án đầu tư khu đô thị mới. Đồng thời, Bình Thuận đề nghị, thực hiện giao đất, cho thuê đất thực hiện 2 dự án không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo Tờ trình 1390/TTr-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận, Tỉnh này xin được chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 67ha sang mục đích phi nông nghiệp để thực hiện 2 dự án đầu tư khu đô thị, gồm: Dự án đầu tư Khu đô thị mới Đông Tân Thiện của Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Ân Phú (được cấp chủ trương đầu tư từ 29/5/2018) và Dự án đầu tư Khu đô thị mới Tây Tân Thiện của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bình Thuận (được cấp chủ trương đầu tư từ 20/11/2017). 2 dự án này thuộc Dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ hai bên đường số 4 – giai đoạn I.

2 dự án này đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất và được UBND tỉnh cho phép triển khai thực hiện trong năm 2018. Cả 2 dự án này đã được UBND thị xã La Gi cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đang trình lấy ý kiến Hội đồng thẩm định theo quy định Luật Đất đai.

UBND tỉnh Bình Thuận báo cáo, toàn bộ diện tích đất chuyển mục đích trồng lúa của 2 dự án nằm ngoài vùng quy hoạch phát triển đất trồng lúa và không ảnh hưởng đến chỉ tiêu đất trồng lúa đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ và bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

Theo báo cáo, trước đây, UBND Tỉnh đã đưa dự án vào kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án vào năm 2015. Tuy nhiên, sau khi đăng tải thông tin dự án, không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia. Do đó, Sở KH&ĐT đã đề xuất UBND tỉnh Bình Thuận đưa Dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ hai bên đường số 4 – giai đoạn I ra khỏi danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để kêu gọi thực hiện theo hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014.

Trước thực tế 2 dự án có vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn chậm, địa phương không có kinh phí GPMB để tạo quỹ đất sạch trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, do đó, Bình Thuận đã lựa chọn phương án chủ đầu tư (theo quy định của Luật Đầu tư) ứng trước tiền cho địa phương thực hiện bồi thường, GPMB.

Do đó, bên cạnh việc đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi 67ha đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp để thực hiện 2 dự án khu đô thị mới, tỉnh Bình Thuận kiến nghị được thực hiện giao đất, cho thuê đất của 2 dự án này không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.