Bình Thuận: Kỷ luật nhiều đảng viên có sai phạm, khuyết điểm

0:00 / 0:00
0:00
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XIV đã tổ chức hội nghị để kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có sai phạm, khuyết điểm.
Ông Nguyễn Đức Hòa (trái) và ông Nguyễn Văn Phong - hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Nguồn: tuoitre.vn
Ông Nguyễn Đức Hòa (trái) và ông Nguyễn Văn Phong - hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Nguồn: tuoitre.vn

Ngày 9/6, Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, vừa ký thông báo về việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên.

Theo thông báo của Tỉnh ủy Bình Thuận, ngày 4/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XIV đã tổ chức hội nghị để kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có sai phạm, khuyết điểm theo Thông báo số 252-TB/UBKTTW ngày 17/3/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Xà Dương Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Bình, nguyên Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với các đảng viên: Nguyễn Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Bí thư Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Đức Hòa, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Mai Kiều, Tinh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Huỳnh Giác, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Tuy nhiên, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật bằng hình thức Khiển trách nên Ban Chấp hành Đảng bộ tinh không thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Giác.

Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu các tổ chức, cơ quan liên quan khẩn trương xem xét xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với các đảng viên nhận hình thức kỷ luật của Đảng.

Chuyên đề