(BĐT) - Sở Y tế tỉnh Bình Thuận (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu mua thuốc cho các cơ sở y tế năm 2021 với giá dự toán 908,285 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn là nguồn ngân sách nhà nước; nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh; nguồn thu do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán và nguồn thu hợp pháp khác.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý II/2021, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng 2 gói thầu gồm: Gói thầu số 1 Thuốc Generic (giá gói thầu 761,258 tỷ đồng, gồm 1.739 phần); Gói thầu số 2 Thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền (giá gói thầu 147,026 tỷ đồng, gồm 248 phần). Phương thức lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu trên là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng, hợp đồng theo đơn giá cố định.

Dự kiến, 2 gói thầu sẽ được mở thầu vào ngày 18/5/2021.