(BĐT) - Sở Y tế tỉnh Bình Thuận vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1 Thuốc generic (giá gói thầu là 761,258 tỷ đồng). Theo đó, Gói thầu số 1 có 160 nhà thầu trúng thầu 1.439 mặt hàng với tổng giá trúng thầu là hơn 649,383 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong số những nhà thầu trúng thầu, Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội trúng thầu 45 mặt hàng; Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha trúng thầu 38 mặt hàng; Công ty CP Dược liệu Trung ương 2 trúng thầu 35 mặt hàng; Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) trúng thầu 33 mặt hàng...

Gói thầu số 1 thuộc Dự toán Mua thuốc cho các cơ sở y tế năm 2021 do Sở Y tế tỉnh Bình Thuận tổ chức lựa chọn nhà thầu. Dự toán có tổng mức đầu tư là 908,285 tỷ đồng.