(BĐT) - UBND tỉnh Bình Dương vừa phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Xây dựng đường và cầu Vàm Tư. Dự án có tổng mức đầu tư 241,932 tỷ đồng, sử dụng ngân sách Tỉnh. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Kế hoạch được phê duyệt gồm 8 gói thầu. Trong đó, gói thầu xây lắp chính của Dự án (giá dự toán 121,35 tỷ đồng) đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi, qua mạng. Dự kiến mở thầu ngày 10/5/2021. Các gói thầu còn lại thuộc Dự án sẽ được hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu trong tháng 2/2021.