(BĐT) - Trong tuần này, UBND tỉnh Bình Dương sẽ tiến hành họp Hội đồng Thẩm định thông qua phương án giá đất để xác định giá đất phục vụ công tác cổ phần hóa Tổng công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Bình Dương, Tổng công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Thanh Lễ là một trong hai tổng công ty có tài sản lớn của Tỉnh. Do hoạt động đa ngành nghề, với nhiều công ty con nên việc định giá DN gặp không ít khó khăn. Đây cũng là lý do khiến tổng công ty này chậm trễ trong việc công bố giá trị DN.