(BĐT) - UBND tỉnh Bình Dương vừa có chỉ đạo về việc tư vấn giải quyết kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp tỉnh để tư vấn giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với tất cả các gói thầu thuộc dự án trên địa bàn Tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Thời gian qua, Sở KH&ĐT Bình Dương đã có những báo cáo công tác đấu thầu và đi sâu vào các nguyên nhân dẫn tới thực trạng báo cáo từ các đơn vị chưa đạt chất lượng. Sở KH&ĐT Bình Dương nhận định, đa số các đơn vị chỉ tổng hợp báo cáo đối với các gói thầu xây lắp, thiết bị, chưa đánh giá được tình hình công tác quản lý trong đấu thầu của ngành, địa phương. Nội dung báo cáo còn sơ sài, số liệu còn sai sót.

Năm 2019, qua thanh tra, kiểm tra công tác đấu thầu, Sở KH&ĐT Bình Dương đã ban hành nhiều quyết định xử phạt như cấm tham gia hoạt động đấu thầu thi công, thu hồi tiền sai phạm…