(BĐT) - UBND tỉnh Bình Dương vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng (giai đoạn thi công xây dựng).
Mô hình Khu Trung tâm Hành chính huyện Bàu Bàng

Mô hình Khu Trung tâm Hành chính huyện Bàu Bàng

Dự án nêu trên được đầu tư từ ngân sách Tỉnh, với tổng mức đầu tư 305,449 tỷ đồng. Bên mời thầu là Công ty CP Tư vấn Kỹ thuật xây dựng đô thị Liên Thành đang trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu Gói thầu Thi công xây lắp 1 (giá gói thầu 162,535 tỷ đồng), lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước, đóng/mở thầu ngày 14/10/2020. Đây là một trong 2 gói thầu xây lắp chính của Dự án. Gói xây lắp còn lại (giá gói thầu 53,794 tỷ đồng) dự kiến được mời thầu trong quý này.