(BĐT) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định, tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu năm 2019 của Tỉnh đạt thấp. Cụ thể, đối với các gói thầu sử dụng vốn nhà nước, năm 2019 có 1.741 gói thầu, với tổng giá gói thầu là 2.692,107 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 2.638,482 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 2%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đối với các gói thầu sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên, số lượng gói thầu gồm 130 gói, với tổng giá gói thầu là 82,184 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 79,442 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 3,34%. Trong năm qua, Bình Định lựa chọn nhà thầu qua mạng 46 gói thầu, với tổng giá gói thầu là 88,923 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 83,248 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 6,38%.

Báo cáo thừa nhận, năm 2019, chất lượng hồ sơ mời thầu (HSMT) còn thấp, nhiều bất cập. Các yêu cầu trong HSMT mang tính chất chung chung, các tiêu chí đánh giá còn cảm tính và hướng vào một số nhà thầu nào đó, làm giảm tính cạnh tranh và minh bạch trong lựa chọn nhà thầu.

Về lập hồ sơ dự thầu (HSDT), đa số các nhà thầu thực hiện theo “công nghệ lắp ghép modul”. Phần giá dự thầu nhiều trường hợp chỉ khác nhau ở thư giảm giá. Khi thực hiện hợp đồng thì bố trí nhân sự, biện pháp thi công khác so với HSDT.