Bình Định: Thúc đẩy đấu thầu để tăng tốc giải ngân đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có chỉ đạo về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Theo đó, yêu cầu hoàn thành thủ tục đấu thầu và triển khai lựa chọn nhà thầu trước ngày 31/3/2023. Quá thời hạn nêu trên, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn đã phân bổ sang cho các dự án có tiến độ triển khai dự án tốt.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đến ngày 30/6/2023, cần bảo đảm tỷ lệ giải ngân đạt ít nhất từ 40% đối với tất cả các nguồn vốn và đến ngày 30/9/2023 tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch vốn giao, các dự án nào chưa đạt các mốc nêu trên sẽ tiến hành điều chuyển vốn sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu chủ đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023 đã được giao kế hoạch cam kết tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2023, làm cơ sở để điều hành nguồn lực về đầu tư công.

Đối với các dự án khởi công mới được phân bổ kế hoạch năm 2023: cam kết, đăng ký tiến độ thực hiện hồ sơ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo từng tháng và các thời điểm 30/6/2023, 30/9/2023 và 31/12/2023. Các chủ đầu tư cần thường xuyên tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện dự án, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm hoàn thiện thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết. Kịp thời báo cáo, trình UBND Tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn được giao nếu trong trường hợp bất khả kháng không thể thực hiện được.

Chuyên đề