Bình Định sẽ chỉ định nhà đầu tư 4 khu tái định cư - dân cư hơn 1.782 tỷ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Dự kiến, trong tháng 8/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định sẽ chỉ định thầu nhà đầu tư thực hiện 4 khu tái định cư - dân cư (KTĐC-DC) với tổng chi phí thực hiện lên tới hơn 1.782 tỷ đồng.
Quy hoạch phân khu x khu công nghiệp - đô thị Becamex A (Phân khu 7. Ảnh Internet
Quy hoạch phân khu x khu công nghiệp - đô thị Becamex A (Phân khu 7. Ảnh Internet

Đây là những dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn Tỉnh với thời gian thực hiện 60 tháng/dự án.

Trong đó, Dự án KTĐC-DC Tân Vinh có tổng chi phí thực hiện là 418,885 tỷ đồng (chi phí thực hiện Dự án là 363,359 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư – GPMB&TĐC là 55,526 tỷ đồng) với tổng diện tích khu đất là 992.091 m2.

Dự án KTĐC-DC Hiệp Vinh 2 có tổng chi phí thực hiện là 493,027 tỷ đồng (chi phí thực hiện Dự án là 322,943 tỷ đồng, chi phí bồi thường GPMB&TĐC là 170,084 tỷ đồng) với tổng diện tích khu đất là 948.117 m2.

Dự án KTĐC-DC Hiệp Vinh 1A có tổng chi phí thực hiện là 545,648 tỷ đồng (chi phí thực hiện Dự án là 368,904 tỷ đồng, chi phí bồi thường GPMB&TĐC là 176,744 tỷ đồng) với tổng diện tích khu đất là 899.002 m2.

Dự án KTĐC-DC Hiệp Vinh 1B là có tổng chi phí thực hiện là 325,347 tỷ đồng (chi phí thực hiện Dự án là 300,22 tỷ đồng, chi phí bồi thường GPMB&TĐC là 25,127 tỷ đồng) với tổng diện tích khu đất là 904.878 m2.

Theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, mỗi dự án nêu trên đều chỉ có duy nhất một nhà đầu tư trúng sơ tuyển và tất cả đều là Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex – Bình Phước (gọi tắt là Liên danh Becamex – VSIP Bình Định).

Chuyên đề