(BĐT) - Hồ sơ mời thầu (HSMT) 2 gói thầu xây lắp có tổng giá trị 540 tỷ đồng thuộc Dự án Tuyến đường ven biển (Đường tỉnh 639), đoạn Đề Gi - Mỹ Thành đang được Ban Quản lý dự án (QLDA) giao thông tỉnh Bình Định (bên mời thầu) phát hành.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Cụ thể, Bên mời thầu vừa phát hành HSMT Gói thầu số 2 Xây dựng nền mặt đường và công trình thoát nước đoạn Km42+400 - Km45+244,74 và toàn bộ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng thuộc Dự án. Gói thầu này được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian phát hành HSMT từ ngày 12/5 - 5/6/2020. Giá gói thầu được phê duyệt trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) là 121,3 tỷ đồng. Gói thầu có chiều dài tuyến là 7,616km, điểm đầu tại Km37+628,65 (là điểm cuối của Dự án Đường ven biển (Đường tỉnh 639) đoạn từ Cát Tiến đến Đề Gi), điểm cuối tại KM45+244,74, giáp nối với tuyến đường nuôi tôm công nghệ cao tại xã Mỹ Thành, huyện Phú Mỹ.

Theo HSMT của gói thầu trên, nhà thầu phải đáp ứng tiêu chí doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng tối thiểu là 132 tỷ đồng trong vòng 3 năm trở lại đây. Ngoài ra, từ năm 2015 đến nay, nhà thầu đã thực hiện ít nhất 1 hợp đồng tương tự thi công xây dựng công trình đường bộ cấp II có giá trị hợp đồng >=86 tỷ đồng, trong đó, giá trị xây dựng công trình giao thông đường bộ (có hạng mục bê tông nhựa) >=57 tỷ đồng và giá trị điện chiều sáng, cây xanh đường giao thông >= 29 tỷ đồng. Hoặc nhà thầu có 2 hợp đồng thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ cấp III có giá trị mỗi hợp đồng >=86 tỷ đồng, trong đó, giá trị xây dựng công trình giao thông đường bộ (có hạng mục bê tông nhựa) >=57 tỷ đồng và giá trị điện chiều sáng, cây xanh đường giao thông >= 29 tỷ đồng).

Hoặc nhà thầu có 1 hợp đồng thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ cấp II (trong đó có hạng mục bê tông nhựa có giá trị hợp đồng ≥ 57 tỷ đồng + 1 hợp đồng xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông, cây xanh đường giao thông có giá trị hợp đồng ≥ 29 tỷ đồng hoặc 2 hợp đồng thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ cấp III (trong đó có hạng mục bê tông nhựa) có giá trị hợp đồng ≥ 57 tỷ đồng + 1 hợp đồng xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông, cây xanh đường giao thông có giá trị hợp đồng ≥ 29 tỷ đồng.

Bên cạnh Gói thầu số 2 nêu trên, Gói thầu số 1 Xây dựng cầu Đề Gi và nền mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km37+628,650 - Km42+400 thuộc Dự án cũng đang trong quá trình phát hành HSMT (từ ngày 29/4 - 27/5). Giá gói thầu là 419,6 tỷ đồng. Gói thầu số 1 có chiều dài tuyến, điểm đầu và cuối tương tự Gói thầu số 2. Tại gói thầu này, nhà thầu sẽ đảm nhận các hạng mục cầu Đề Gi và nền mặt đường.

2 gói thầu trên có tổng giá gói thầu được duyệt tại KHLCNT là 540 tỷ đồng, là 2 gói thầu xây lắp chính của Dự án. Dự án có thời gian thực hiện từ năm 2019 - 2023.

Trước đó, cuối năm 2019, Ban QLDA giao thông tỉnh Bình Định đã khởi công thi công tuyến đường ven biển (Đường tỉnh 639) đoạn từ xã Cát Tiến - cảng cá Đề Gi dài hơn 21,5 km, với tổng mức đầu tư 1.261 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành tuyến đường này dự kiến vào tháng 7/2021. Như vậy, với việc triển khai và hoàn thành tuyến đường ven biển (Đường tỉnh 639), đoạn Đề Gi - Mỹ Thành 2, đoạn tuyến sẽ kết nối thông suốt từ xã Cát Tiến - Mỹ Thành dự kiến vào năm 2023.