(BĐT) - Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại bãi chôn lấp chất thải rắn thị xã An Nhơn (Bình Định) có tổng mức đầu tư 55 tỷ đồng sẽ được đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong quý IV/2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là thông tin được UBND thị xã An Nhơn (Bình Định) cho biết trong Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án vừa được phê duyệt.

Theo dự kiến, diện tích đất thực hiện Dự án là 4,43ha, có địa điểm tại khu quy hoạch bãi chôn lấp chất thải rắn thị xã An Nhơn, thôn Đông Bình, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn.