(BĐT) - UBND tỉnh Bình Định vừa có Văn bản số 8086/UBND-VX giao Thanh tra Tỉnh xem xét, đề xuất bổ sung nội dung thanh tra về công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị y tế vào Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Tỉnh.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Tại Văn bản số 8086/UBND-VX, UBND Tỉnh Bình Định còn giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Sở Y tế chỉ đạo thanh tra chuyên ngành tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất đối với các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, các địa phương trong việc đấu thầu, mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm.

Đồng thời, các sở: Y tế, Tài chính, KH&ĐT; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế thực hiện nghiêm túc các quy định, văn bản chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và của UBND Tỉnh về công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị y tế, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về đấu thầu, mua sắm.

Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát lại kế hoạch mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị y tế đảm bảo đủ số lượng, đúng chủng loại, phù hợp với tình hình mới; thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị y tế, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác đúng quy định, đảm bảo tính cạnh tranh, công khai, minh bạch.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 127/NQ-CP ngày 8/10/2021 của về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021; trong đó yêu cầu Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan thanh tra, các lực lượng chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; Công văn số 10749/BYT-TTrB ngày 17/12/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế.