(BĐT) - UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư tham gia đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn. Theo đó, nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ là Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Đông Bàn Thành - Công ty TNHH Trainco Bình Định - Công ty CP Xây lắp thương mại Trường Hải.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích 10 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 424,538 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án dự kiến 38,878 tỷ đồng. Dự án sẽ hoàn thành trong thời gian 47 tháng.