Bị phạt 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 239/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP X20 (Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

Theo đó, phạt tiền 70 triệu đồng đối với Công ty CP X20 theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Được biết, công ty này công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu sau: Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 đã soát xét.

Chuyên đề