(BĐT) - Thanh tra UBCKNN vừa ban hành Quyết định số 427/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Quốc tế Holding (TP. Thủ Đức,TP.HCM).
Bị phạt 100 triệu đồng vì không công bố thông tin

Theo quyết định xử phạt, Công ty CP Quốc tế Holding đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty không công bố thông tin đối với UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Báo cáo tài chính quý IV/2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018, Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất quý I và quý IV/2019, Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét.

Với các hành vi vi phạm này, Công ty CP Quốc tế Holding đã bị xử phạt với số tiền lên đến 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.