(BĐT) - Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ký Quyết định số 999/QĐ-BHXH về việc ban hành Phần mềm Quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra phiên bản 1.0.
BHXH Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh, kiểm tra

Theo BHXH Việt Nam, mục đích của việc xây dựng phần mềm này là nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, góp phần hiện đại hoá các hoạt động nghiệp vụ của Ngành. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, giảm tải sử dụng văn bản giấy và sổ sách ghi chép tay. Phần mền này giúp tiết kiệm thời gian cho cán bộ trong công tác báo cáo, tổng hợp; hỗ trợ các tiện ích để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; đồng bộ công tác quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra trong toàn bộ hệ thống BHXH, từ BHXH huyện, thị đến BHXH tỉnh và BHXH Việt Nam…