Bệnh viện Tim Hà Nội thông báo yêu cầu báo giá máy siêu âm năm 2024 (lần 3)

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ theo yêu cầu báo giá số 4483/BVT-VTTBYT, ngày 20/12/2023 của Bệnh viện Tim Hà Nội về việc yêu cầu báo giá máy siêu âm năm 2024 có thời hạn nhận báo giá 14h00 phút ngày 04/01/2024.

Căn cứ theo yêu cầu báo giá số 102/BVT-VTTBYT, ngày 09/01/2024 của Bệnh viện Tim Hà Nội về việc yêu cầu báo giá máy siêu âm năm 2024 có thời hạn nhận báo giá 15h00 phút ngày 19/01/2024

Tính đến hết ngày 19/01/2024, Bệnh viện Tim Hà Nội mới nhận được hai báo giá của đơn vị cung cấp máy siêu âm năm 2024.

Hiện tại, Bệnh viện Tim Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm máy siêu âm chuyên tim mạch” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Tim Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Trần Việt Cường - Chuyên viên Phòng Vật tư thiết bị y tế.

- Số điện thoại: 0902.033.474.

- Email: tranvietcuong@timhanoi.vn.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư (tầng 4 - Nhà B) Bệnh viện Tim Hà Nội. Đ/c: Số 92 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội (trong giờ hành chính).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h00 ngày 26 tháng 02 năm 2024 đến trước 15h00 ngày 04 tháng 3 năm 2024.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 04 tháng 3 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục trang thiết bị y tế:

STT

Tên trang thiết bị

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

Số lượng

Đơn vị tính

1

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Mô tả cụ thể tại phụ lục 01 đính kèm

08

Chiếc

(Ghi chú: Trang thiết bị y tế theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Giá: Trang thiết bị y tế phải bao gồm toàn bộ chi phí vận chuyển, lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao tại nơi sử dụng).

2. Địa điểm giao hàng: Tại số 92 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán (nếu có).

5. Các thông tin khác (nếu có): Đính kèm theo bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt; bảo quản thiết bị; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác).

5.1. Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Đăng ký kinh doanh; Tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế căn cứ theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, ngày 03/3/2023 của Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP; số điện thoại/email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh viện cần liên lạc.

- Báo giá (theo mẫu đính kèm).

- Hợp đồng mua bán các thiết bị tương tự (nếu có).

- Catalog, cấu hình và tính năng kỹ thuật của thiết bị và các tài liệu khác liên quan.

5.2. Các quy định đối với báo giá:

- Báo giá có đầy đủ các nội dung, mẫu biểu theo đúng mẫu đính kèm trong yêu cầu báo giá.

- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu theo quy định.

Tải file đính kèm

Chuyên đề