Bệnh viện Quân y 103 dành hơn 633,8 tỷ đồng mua thuốc cho năm 2022 – 2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bệnh viện Quân y 103 thuộc Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng đang triển khai mua sắm thuốc thường xuyên năm 2022 - 2023 với 1.543 mặt hàng và tổng giá dự toán là 633,835 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự toán có 4 gói thầu, gồm: Gói thầu số 01 Thuốc theo tên generic, dược chất phóng xạ và chất đánh dấu (444,442 tỷ đồng); Gói thầu số 02 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (181,762 tỷ đồng); Gói thầu số 03 Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, không bao gồm vị thuốc cổ truyền (6,484 tỷ đồng); Gói thầu số 04 Vị thuốc cổ truyền (1,146 tỷ đồng).

Nguồn vốn để thực hiện các gói thầu là sử dụng từ nguồn viện phí. Thời gian thực hiện hợp đồng của các gói thầu nêu trên đều là 365 ngày.

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Quân y 103 đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thường xuyên bổ sung năm 2022 với tổng dự toán là 33,551 tỷ đồng và 2 gói thầu có giá dưới 1 tỷ đồng.

Chuyên đề