Bệnh viện Phụ sản Trung ương mời báo giá cung cấp dịch vụ tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi : Các nhà thầu.

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT của gói thầu: Cung cấp hóa chất, sinh phẩm bổ sung lần 2 năm 2023 bằng nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Bao gồm: 06 danh mục với tổng dự toán là 774.411.400 đồng (bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi tư triệu, bốn trăm mười một nghìn, bốn trăm đồng).

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Bệnh viện Phụ sản Trung ương mời các nhà thầu quan tâm tham gia chào giá dịch vụ tư vấn.

Bên mời thầu: Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Địa chỉ: Số 43 Tràng Thi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.39368396 hoặc 024.39346747.

Hồ sơ chào giá gồm:

- Báo giá.

- Hồ sơ năng lực của công ty.

Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Đến 14 giờ 00, ngày 04 tháng 8 năm 2023.

Hồ sơ chào giá sẽ được Bệnh viện mở công khai vào: 14 giờ 00, ngày 04 tháng 8 năm 2023.

Kết quả mở hồ sơ chào giá: Các đơn vị đáp ứng được yêu cầu, có giá thấp nhất sẽ được bệnh viện liên hệ để đàm phán.

Trân trọng thông báo.

Chuyên đề