Bệnh viện Nội tiết TW đấu thầu thuốc đợt 3 năm 2020

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Bệnh viện Nội tiết TW vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 3 năm 2020 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán của Bệnh viện, gồm 2 gói thầu với tổng dự toán 192,138 tỷ đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Gói thầu Thuốc generic, gồm 62 danh mục, 4 nhóm (giá gói thầu là 52,672 tỷ đồng) và Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, gồm 55 danh mục (giá gói thầu là 139,466 tỷ đồng) được lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 12 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Chuyên đề