Bệnh viện Nhi Trung ương thông báo về việc mời thẩm định giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Quý Công ty thẩm định giá.

Tổ chức yêu cầu thẩm định giá: Bệnh viện Nhi Trung ương.

Đại diện: Ông Trần Minh Điển - Chức vụ: Giám đốc.

Địa chỉ : Số 18/879 đường La Thành, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.6273.8532.

Mã số thuế: 0102158081.

Đề nghị Quý Công ty thẩm định giá cho Bệnh viện Nhi Trung ương theo danh mục chi tiết cụ thể như trong phụ lục đính kèm.

Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị vật tư, hóa chất làm cơ sở tham khảo lập dự toán gói thầu hóa chất, vật tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sau khi tham khảo quy trình, trình tự, giá dịch vụ thẩm định giá của Quý Công ty, chúng tôi cam kết:

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời danh mục, cấu hình của tài sản và tính năng kỹ thuật của các vật tư, hóa chất đề nghị thẩm định giá;

- Thanh toán đầy đủ giá trị dịch vụ được cung cấp bằng chuyển khoản tới Quý Công ty ngay khi nhận được Chứng thư thẩm định giá của Quý Công ty.

Vui lòng tải thông tin về phụ lục tại đây.

Chuyên đề