Tên hạng mục: Mời chào giá thuê máy thực hiện dịch vụ xét nghiệm tại Bệnh viện  Hữu nghị Việt Đức

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp trang thiết bị y tế.

Hiện tại, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu thuê máy thực hiện dịch vụ xét nghiệm tại Bệnh viện. Để có cơ sở lập kế hoạch, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp, cho thuê máy xét nghiệm chào giá trang thiết bị y tế (có cấu hình, tính năng kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn so với danh mục trang thiết bị theo phụ lục đính kèm).

Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Đăng ký kinh doanh; Tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế căn cứ theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, ngày 08/11/2021; số điện thoại/ Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh viện cần liên lạc;

- Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc của nhà phân phối có đủ điều kiện cấp giấy ủy quyền hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương cho các hàng hóa chào giá (kèm bản sao công chứng bản dịch tiếng Việt do đơn vị có tính pháp nhân dịch thuật thực hiện);

- Thư chào giá (theo mẫu đính kèm);

- Hợp đồng cho thuê máy các thiết bị tương tự (nếu có); giấy tờ xác định giá trị thiết bị (hoặc giá trị còn lại đối với thiết bị đã qua sử dụng);

- Catalogue, cấu hình và tính năng kỹ thuật của thiết bị, CFS và các tài liệu khác liên quan (nếu có) đến phân nhóm thiết bị theo thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020; giấy chứng nhận chất lượng, xuất xứ (CO, CQ có bản dịch tiếng Việt do đơn vị có tính pháp nhân dịch thuật thực hiện- bản sao công chứng);

- Cam kết cung cấp chứng nhận giám định về chất lượng sản phẩm của cơ quan, tổ chức có đủ năng lực được cấp phép.

Thông tin xin gửi về địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Đ/c: Số 40 Tràng Thi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) đến trước ngày 16 tháng 6 năm 2022 để Bệnh viện tổng hợp.

Thông tin cần giải đáp xin liên hệ: ThS. Việt Anh - SĐT: 0972.053.288.

Tải thông tin về các phụ lục tại đây.