(BĐT) - Bệnh viện Hữu Nghị đang phát hành hồ sơ mời thầu 3 gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 3 năm 2021 bằng nguồn thu các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị với tổng dự toán 202,441 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2021 - 2022 của Bệnh viện.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 3 gói thầu gồm: Gói thầu số 1 Thuốc generic (141,895 tỷ đồng); Gói thầu số 2 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (57,052 tỷ đồng) và Gói thầu số 3 Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (3,494 tỷ đồng), lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi, dự kiến mở thầu ngày 12/10/2021.