(BĐT) - Bệnh viện Đà Nẵng (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 39 gói thầu mua sắm vật tư y tế, hoá chất đặc thù sử dụng năm 2021 cho Bệnh viện Đà Nẵng với tổng giá dự toán 633,591 tỷ đồng, sử dụng nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh, nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong tháng 3/2021, Bệnh viện Đà Nẵng sẽ đấu thầu rộng rãi một số gói thầu có giá trị lớn như: Gói thầu số 36 - Mua hoá chất, sinh phẩm y tế (giá gói thầu 74,6 tỷ đồng); Gói thầu số 37 - Mua vật tư đinh nẹp vít (giá gói thầu 94,5 tỷ đồng); Gói thầu số 38 - Mua vật tư y tế can thiệp tim mạch (giá gói thầu 191,32 tỷ đồng); Gói thầu số 39 - Mua vật tư y tế sử dụng trong chạy thận nhân tạo và vật tư y tế khác (giá gói thầu 49 tỷ đồng)…

Phương thức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng, hợp đồng theo đơn giá cố định.