(BĐT) - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với Dự toán Cung cấp thuốc và vắc xin năm 2021 (bổ sung năm 2020) của Bệnh viện. Tổng giá dự toán của Dự án là 73,049 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự toán gồm 3 gói thầu: Gói số 1 Gói thầu Thuốc generic (268 danh mục) có giá dự toán 66,398 tỷ đồng. Gói số 2 Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (27 danh mục) có giá dự toán 4,887 tỷ đồng. Gói số 3 Gói thầu Vắc xin (5 danh mục) có giá dự toán 1,762 tỷ đồng. Quý I/2021 sẽ bắt đầu lựa chọn nhà thầu thực hiện 3 gói thầu nêu trên. Thời gian thực hiện hợp đồng trong 12 tháng.