Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy thông báo yêu cầu báo giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các hãng sản xuất, Công ty cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Văn thư Phòng Tổ chức Hành chính - Quản Trị Bệnh viện Đa khoa TP. Ngã Bảy.

- Điện thoại: 02933 866961

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn thư Phòng Tổ chức Hành chính – Quản Trị Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy. Địa chỉ: Số 228, đường 30/4, khu vực 5, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

- Nhận qua email: bvdktpnb.Syt@haugiang.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 13 tháng 05 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 31 tháng 05 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày 31 tháng 05 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục trang thiết bị y tế năm 2024 (Danh mục đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt : tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: tháng 12 năm 2024.

4. Các thông tin khác (nếu có). (Đính kèm theo (Cataloge) Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo hành, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác).

Rất mong Quý Công ty/ Đơn vị quan tâm tham dự.

Trân trọng kính chào./.

Tải file đính kèm

Chuyên đề